GGZ kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Beroepscode

Als psychotherapeuten dienen wij ons te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Hierin is o.a. ook de geheimhoudingsplicht geregeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP).

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Klik op de volgende link voor meer hierover.

Klachten & Geschillen

Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door uw psycholoog, kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen of als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw klacht omgaan, kunt u contact opnemen met de betreffende beroepsvereniging van de behandelaar:

Mariëtte Geraeds:        www.nvgzp.nl
Linda Tauber:              www.psynip.nl
Bianca Tjoen Tak Seu:  www.psynip.nl

Algemene leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden.

links

Wilhelminastraat 22
6131 KP Sittard
info@psy3.net
046-3040018
AGB praktijkcode 94061132
Go To Top