Screening

U kunt ons telefonisch, via deze website of per mail bereiken, voor het stellen van vragen of voor het maken van een afspraak. Indien u een afspraak wilt maken zal er altijd eerst kort met u besproken worden of u met uw hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent. Indien dat niet het geval is zullen wij meedenken in een doorverwijzing. 
Vóórdat u een afspraak met ons maakt adviseren
wij u om eerst de informatie over de kosten te raadplegen en om eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Intake

In de intakefase worden uw klachten en hulpvraag besproken en tevens bekeken of er sprake is van voldoende match tussen U en uw behandelaar om samen aan de slag te gaan. De kennismaking wordt afgesloten met het opstellen van een behandelplan waarin diagnose, hulpvraag en behandelvoorstel worden vastgelegd. Dit plan vormt de leidraad voor de behandeling. E-Health therapie kan hiervan een onderdeel zijn.

De behandeling

Gedurende de behandeling werken we samen aan een oplossing of verlichting van uw probleem. Daarbij vinden wij het belangrijk om niet alleen te kijken naar uw klachten maar ook oog te hebben voor u als persoon. Verder hebben wij veel aandacht voor de hulpverleningsrelatie. We proberen samen met u een veilige omgeving te creëren waarin u uw persoonlijke problemen bespreekbaar kunt maken.
Gedurende de kennismaking, de behandeling en aan het einde van uw behandeling vragen wij u om een klachtenvragenlijst in te vullen. Dit heeft 2 redenen:

  • Vaststellen van het effect van de behandeling om deze, indien nodig, bij te sturen.
  • Effectmetingen zijn in een behandeling sinds januari 2014 verplicht.

Annuleren van uw afspraak

Soms kan het gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Dit kan zowel telefonisch als ook via email. Kosten van geannuleerde gesprekken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en daarom wordt een deel van de gederfde kosten bij u in rekening gebracht. Als een afspraak te laat wordt afgezegd brengen wij hiervoor € 35,-- in rekening, ook bij overmacht. Indien wij geen bericht van u ontvangen brengen wij hiervoor € 50,-- in rekening.

Wat u moet meenemen naar het eerste gesprek:

  • Een verwijsbrief van de huisarts met de vraag voor ofwel behandeling binnen de  Generalistische Basis GGZ  (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ)
  • Uw identiteitsbewijs
Wilhelminastraat 22
6131 KP Sittard
info@psy3.net
046-3040018
AGB praktijkcode 94061132
Go To Top