Verwijzers

U kunt cliënten telefonisch of via zorgmail naar ons verwijzen voor lichte tot matige SGGZ, echter alleen als onze wachtlijst geopend is. Na de aanmelding zal er een telefonisch contact  plaatsvinden om te screenen of de verwijzing passend lijkt. Tijdens de intake zal dit nader onderzocht worden. Mocht de verwijzing niet passend zijn dan vindt terugverwijzing plaats. 

Wij verzoeken u geen verwijsbrief op voorhand mee te sturen, maar hiermee te  wachten totdat uw cliënt is ingepland voor intake. U kunt de verwijzing mailen via zorgmail of schriftelijk meegeven aan de cliënt.

Een geldige verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:
Van de verwijzer: datum, naam, functie, agb code, adres, telefoonnummer, handtekening en/of stempel van de praktijk, gespecificeerd voor Basis of Specialistische GGZ, beschrijving van een vermoeden van een DSM stoornis.

Van de cliënt: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer en inschrijfnummer bij de zorgverzekeraar.