Verwijzers

U kunt cliënten telefonisch of via zorgmail naar ons verwijzen voor SGGZ, echter alleen als onze wachtlijst geopend is. Wij verzoeken u geen verwijsbrief op voorhand mee te sturen, maar hiermee te  wachten totdat uw cliënt is ingepland voor intake. U kunt de verwijzing mailen via zorgmail of schriftelijk meegeven aan de cliënt.

 

Een geldige verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:

Van de verwijzer: datum, naam, functie, agb code, adres, telefoonnummer, handtekening en/of stempel van de praktijk, gespecificeerd voor Basis of Specialistische GGZ, beschrijving van een vermoeden van een DSM stoornis.

Van de client: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer en inschrijfnummer bij de zorgverzekeraar.