Life is not about waiting for the storm to pass,  it’s about learning to dance in the rain

Iedereen krijgt in zijn/haar leven wel eens te maken met (psychische) problemen. Vaak lukt het ons zelf deze problemen op te lossen, maar soms kunnen ze te groot zijn, te complex zijn of te zwaar voelen om alleen te dragen. Dan kunt u de behoefte voelen deze problemen met iemand te delen en te bespreken en hulp vragen bij het verminderen of oplossen van deze problemen. PsychologenPraktijk PSY3 kan u hierbij helpen. Ons team bestaat uit drie ervaren psychologen. Wij staan voor expertise en passie voor het vak. Met onze cliëntgerichte aanpak is er aandacht voor u als persoon om samen te onderzoeken wat u nodig heeft en om op eigen kracht verder te kunnen gaan. Iedere persoon is uniek en daarom vinden wij een persoonlijke aanpak en maatwerk belangrijk. Bij aanmelding staat u meteen in contact met één van onze behandelaren.

Voor wie


kunt bij PsychologenPraktijk Psy3 terecht voor specialistische  behandelingen (SGGZ) als u 18 jaar of ouder bent en bijvoorbeeld last heeft van lichte tot matige klachten op het gebied van:

  • Angst
  • Depressie, somberheid
  • Problemen in de omgang met anderen
  • Klachten ontstaan na traumatische ervaringen (recent of in het verleden)
  • Identiteits- of persoonlijkheidsproblemen
  • Levensfaseproblemen

Indien u zoveel last heeft van uw klachten dat u vaker dan 1x per week of zelfs buiten kantoortijden een beroep zou moeten doen op uw therapeut, dan kunt u zich beter wenden tot een GGZ-instelling waar intensievere en eventueel 24-uurs behandeling geboden kan worden.

Werkwijze

Aanmelding

U kunt ons telefonisch of via deze website  bereiken, voor het stellen van vragen of om u aan te melden. Vooraf zal er altijd eerst kort met u besproken worden of u met uw hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent. Indien dat niet het geval is zullen wij meedenken in een doorverwijzing. 

Wij adviseren u om de polisvoorwaarden te raadplegen in verband met vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar.

Intake

In de intakefase worden uw klachten en hulpvraag besproken en tevens bekeken of er sprake is van voldoende match tussen u en uw behandelaar om samen aan de slag te gaan. De kennismaking wordt afgesloten met het opstellen van een behandelplan waarin diagnose, hulpvraag en behandelvoorstel worden vastgelegd. Dit plan vormt de leidraad voor de behandeling. E-Health therapie kan hiervan een onderdeel zijn

Behandeling

Gedurende de behandeling werken we samen aan een oplossing of verlichting van uw probleem. Daarbij vinden wij het belangrijk om niet alleen te kijken naar uw klachten maar ook oog te hebben voor u als persoon. Verder hebben wij veel aandacht voor de hulpverleningsrelatie. We proberen samen met u een veilige omgeving te creëren waarin u uw persoonlijke problemen bespreekbaar kunt maken.
Vragenlijsten kunnen onderdeel zijn van het hulpverleningstraject.

Wat moet u meenemen naar de eerste afspraak

Een  geldige verwijsbrief en een identiteitsbewijs.

Annuleren van uw afspraak

Soms kan het gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van tevoren. Dit kan zowel telefonisch als via email.  Als een afspraak te laat wordt geannuleerd brengen wij  € 35,-- in rekening, ook bij overmacht. Indien wij geen bericht van u ontvangen brengen wij € 50,-- in rekening.

Wachttijden

17 juni 2024
De wachttijd is momenteel 12-16 weken.

Uw zorgverzekeraar heeft aangegeven dat er per regio voldoende zorg is ingekocht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt in dit kader publicatie van het volgende: "Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."Let wel: dit betekent niet dat de zorgverzekeraar ons kan verplichten u in behandeling te nemen. Het betekent wel dat de zorgverzekeraar u helpt een alternatieve plek te vinden waar u wel binnen de gestelde termijnen geholpen kunt worden.

Sommige zorgverzekeraars werken met een zorgplafond. Dit wil zeggen dat wij een bepaald bedrag krijgen toegekend van de zorgverzekeraar waardoor er een limiet is aan het aantal behandelingen die wij per jaar kunnen uitvoeren voor die betreffende zorgverzekeraar.
Wanneer dit plafond is bereikt, zou dat voor u kunnen betekenen dat wij u niet meer in behandeling kunnen nemen. Als dit het geval is, zullen wij u hiervan bij aanmelding op de hoogte stellen en u uitleggen wat u kunt doen.

Adres

Wilhelminastraat 22
6131 KP Sittard

telefoon

046-3040018

Email

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(niet voor aanmeldingen)

Aanmeldformulier VERWIJZERS

Overige informatie

GGZ kwali​teitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Beroepscode
Als hulpverleners dienen wij ons te houden aan de beroepscode. Hierin is o.a. ook de geheimhoudingsplicht geregeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP).

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Klik op de volgende link voor meer hierover.

Klachten & Geschillen
Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door uw psycholoog, kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen of als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw klacht omgaan, kunt u contact opnemen met de betreffende beroepsvereniging van de behandelaar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mariëtte Geraeds:           download klachtenregeling
Linda Tauber:                     download klachtenregeling
Bianca Tjoen Tak Seu:   download klachtenregeling 
 
Algemene leveringsvoorwaarden
Klik hier voor de leveringsvoorwaarden.

Links  voor verdere informatie: